Friday, 30 November 2012

Sannata Aur Andhera


Aasman kitna saaph hai !Dur Tak sannata pasra hua hai !Andhera bhi Jaise ujala phaila raha hai !Kya ae waqt youhi tham sakta hai !Bina Suraj ke kya deepak jal sakta hai !Samjh Na Paoge Meri Baton Ku Tum !Tumne Hamesha Ujale se pyaar kiya !Tumne Hamesha Andhere ka Tirskar kiya !Aasman kitna saaph hai !Dur Tak sannata pasra hua hai !Andhera bhi Jaise ujala phaila raha hai !Doing Kamaal,

Kamal Upadhyay

No comments:

Post a Comment